กลอน, กลอนแปด

กลอนเกิดเป็น..กา (กลอนแปด)

เกิดเป็น ‘กา’ ทำได้เพียงแค่ปลง
จะสวยเด่นเยี่ยง ‘หงส์’ คงไม่ได้
‘วาสนา’ ก้มีน้อยค่อยทำใจ
จงเป็นกา…ที่ภูมิใจ…ในร่างกา
จะเป็นหงส์…หรือเป็นกา…ถ้าจะคิด
หากเป็นกา…มีมากมิตร..
.เสน่หา
แม้เป็นหงส์…ที่โดดเดี่ยว…เปลี่ยวเอกา
จงเป็นกา…เถิดหนา…ค่ายังมี…

--- Advertise ----Facebook Comments