คณิตศาสตร์

สูตรการหาเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ

สูตรการหาเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ  มีดังนี้

--- Advertise ----จำนวน x  100  หาร   จำนวนทั้งหมด 

สูตร การ หา เปอร์เซ็นต์ ร้อย ละ
สูตร การ หา เปอร์เซ็นต์ ร้อย ละ

ตัวอย่าง   มีลูกชิ้น 20 ลูก  กินไป 5   ลูก  คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ หรือ ร้อยละเท่าไหร่

จะได้   (5 x 100) / 20    เท่ากับ  500/20

คำตอบคือ   25%  หรือ ร้อยละ 25

 

Facebook Comments